Contact Form

Name

Email *

Message *

Labels

Pages

Skip to main content

Dazzling 2024 V Varun Mulanchi Nave | व वरून मुलांची नावे

V Varun Mulanchi Nave नाव हे आपलेपण दर्शवण्यासाठी फार महत्वाचे आहे त्यासाठी आपण चं असे नाव ठेवले पाहिजे पण काही अक्षरे आहेत लोकांना त्याच नावावारुन्न म्हणजेच अक्षरावरून नाव आहवे असते काळजी कशाला करताय आम्ही आहोत न कॉम्मेंत करत राहा तुम्हला अजून नवे हवी असतील तर

आत आपण बघुयात किं व अक्शाआरावरून कोणती नवे आहेंत

V Varun Mulanchi Nave

जर तुम्ही पण तुमच्या मुला किंवा मुली साठी व अक्षरावरून नाव शोधताय तर तुम्ही योग्य ठिकाणी आहात.

व वरून मुलांची नवे | V Varun Mulanchi Nave

Ø  विराज – धर्माची जपणूक करणारा, राज्यावर अधिकार गाजवणारा

Ø  वजेंद्र – इंद्रदेव, इंद्रदेवाचे दुसरे नाव

Ø  विराट – भव्य, मोठे

Ø  वैदिक – वेदांचे ज्ञान असणारा, वेदाचा भाग, वेद

Ø  वैराग्य – सर्व सुखापासून दूर राहणारा, कोणत्याही गोष्टीचा मोह

Ø  विशेष – महत्त्वाचे, विशिष्ट असे

Ø  वरद – गणपतीचे नाव

Ø  विश्व – जग

Ø  वर्धमान – महावीराचे एक नाव, महावीर देव

Ø  वर्धान – शंकर देवाचे एक नाव, वाढत जाणारा, वाढीव

Ø  वसिष्ठ – पुरातन ऋषींचे एक नाव, नदीचे नाव

Ø  वर्षिथ – वर्ष, पावसाच्या देवतेचे एक नाव

Ø  वेदान – धर्माचे ज्ञान प्राप्त झालेला, वेद माहीत असणारा

Ø  वेदम – देव, देव शब्दाचा दुसरा अर्थ

Ø  विरेश – धैर्यवान, देव

Ø  विहान – शक्ती, हुशार

Ø  विबिंदू – चंद्र, कोणालाही न घाबरणारा असा

Ø  विबोध – अत्यंत हुशार, कधीही न फसणारा

Ø  विदक्ष – कायम दक्ष राहणारा, सजग

Ø  विद्वान – हुशार, अत्यंत हुशार असणारा

Ø  विघ्नेश – गणपतीचे नाव

Ø  विश्वेश – विश्वात सामावणारा, विश्वातील

Ø  वहीन – शंकराचे एक नाव, शंकर

Ø  वागीश – वाणीचा परमेश्वर, वाचा

Ø  व्यास – ऋषींचे नाव, महाभारताचे आदिकवी

Ø  विमन्यू – रागापासून मुक्त असणारा असा, रागीट नसणारा

Ø  वीरधवल – योद्धा, वीर

Ø  विश्वेश्वर – जगाचा मालक, जगज्जेता

Ø  विष्प्राप – पाप न करणारा, कधीही पाप न लागणारा

Ø  वैजनाथ – शंकर, नवनाथांपैकी एक

Ø  विशोक – शोक नसणारा, कायम आनंदी

Ø  विरेश – धैर्यवान, देव

Ø  विहान – शक्ती, हुशार

Ø  वल्लभ – प्रेमळ, दत्त देवाचे दुसरे नाव, दिगंबर

Ø  वामन – विष्णूचा अवतार

Ø  विद्याधर – श्री गणेशाचे एक नाव

Ø  विद्यानंद – ज्ञान घेण्यात आनंद मानणारा

Ø  विद्यासागर – ज्ञानाचा भरपूर साठा असणारा

Ø  विक्रमादित्य – थोर सम्राट, सूर्य

Ø  वीरधवल – योद्धा, वीर

Ø  विकास – प्रगती, विस्तार

Ø  विष्णु – भगवान्

Ø  विशाल – भव्य

Ø  वक्रतुंड – श्री गणेशाचे नाव

Ø  वत्सल – प्रेमळ आणि स्नेही

Ø  विवेकानंद – संयम आनंद मानणारा

Ø  विश्वनाथ – संपूर्ण विश्वाचा नाथ

Ø  विश्वास – भरोसा ठेवणे

Ø  वज्रत – अतिशय कठीण

Ø  वज्रवीर – योद्धा

Ø  विक्रांत – शक्तीशाली, योद्धा

Ø  विद्वान – हुशार, अत्यंत हुशार असणारा

Ø  विघ्नेश – गणपतीचे नाव

Ø  विश्वंभर – जगाचा पालनकर्ता

Ø  वज्रकाया – हनुमानाप्रमाणे शरीर असणारा, शक्तीशाली

Ø  वैदिक – वेदांचे ज्ञान असणारा, वेदाचा भाग, वेद

Ø  विराट – भव्य, मोठे

Ø  वैजनाथ – शंकर, नवनाथांपैकी एक

Ø  विशोक – शोक नसणारा, कायम आनंदी

Ø  वीर – योद्धा, लढणारा

Ø  वरेश – सर्वांना आशिर्वाद देणारा, शंकर देवाचे एक नाव

Ø  वरिष्ठ – मोठा, मानाने मोठा असणारा

Ø  विजयेंद्र – कायम जिंकणारा, जिंकून आलेला

Ø  वैखण – विष्णूचे नाव

Ø  वैष्णव – विष्णूचा पंथ, विष्णू देवाचे नाव

Ø  वैशांत – शांत आणि उगवता तारा

Ø  विभराज – चमकत राहणारा, सतत चमक देणारा

Ø  विभूष्णू – शंकर देवाचे एक नाव

Ø  विभूत – एक धार्मिक अंश, अत्यंत चांगले व्यक्तीमत्व

Ø  विप्रदास – ब्राह्मणाचा सेवक असणारा, धार्मिक काम करणारा

आता आपण बघुयात कि काही रोयाल नवे जी कि तुम्हाला ठेवता येतील

V Varun Mulanchi Nave

V Aksharavarun Royal Nave | व अक्षरावरून Royal नावे

Ø  विभव – वैभव, संपत्ती

Ø  विभास – दिवसाचा पहिला प्रहर

Ø  वरेश – सर्वांना आशिर्वाद देणारा, शंकर देवाचे एक नाव

Ø  वरूण – पावसाची देवता, इंद्र देवतेचे एक नाव

Ø  वसिष्ठ – पुरातन ऋषींचे एक नाव, नदीचे नाव

Ø  वत्सल – प्रेमळ, प्रेमापोटी जपणूक करणारा, दयाळू

Ø  वत्स – लहान मूल, एखाद्याचे बाळ

Ø  वेदांश – गणेशाचा एखादा अंश, गणेशाचे नाव

Ø  वामदेव – शंकर देवाचे एक नाव

Ø  वचन – देण्यात आलेली साथ, वाचा

Ø  वंदन – नमन, एखाद्याला नमस्कार करणे

Ø  वागिंद्र – बोलण्याची देवता

Ø  विनयन – नम्रता, नम्र असणारी अशी व्यक्ती

Ø  विभव – वैभव, संपत्ती

Ø  वसंत – एक ऋतू

Ø  वाल्मिकी – रामायण लिहिणारे ऋषी

Ø  विघ्नेश्वर – श्री गणेशाचे एक नाव

Ø  वायु – वारा, हवा, हवेचा झोका

Ø  वैजयी – जिंकून आलेला, जिंकणारा

Ø  वजरत्न – संपत्तीतील भाग, खजिना

Ø  वृषभ – मराठीमधील एक रास, बैल

Ø  वज्रभ – हिऱ्याप्रमाणे असणारा

Ø  वजेंद्र – इंद्रदेव, इंद्रदेवाचे दुसरे नाव

Ø  विधीन – रितीभाती, रितीरिवाज, रिती

Ø  विध्येश – देवाचे ज्ञान असणारा, शंकर देवाचे एक नाव

Ø  विदोजस – इंद्र देवाचे एक नाव, बळकटी असणारा

Ø  वज्रधर – इंद्रदेव, इंद्राचे नाव

Ø  वज्रत – अतिशय कठीण

Ø  वज्रवीर – योद्धा

Ø  विनम्र – नम्रतेने वागणारा

Ø  वरिष्ठ – मोठा, मानाने मोठा असणारा

Ø  विजयेंद्र – कायम जिंकणारा, जिंकण्याचा मान मिळवलेला

Ø  विदेश – परका देश, वेगळ्या देशातील

Ø  विहार – फिरणारा, वेगवेगळ्या ठिकाणी फिरत राहणारा

Ø  विनीत – नेहमी नीटनेटका वागणारा, नम्र

Ø  विरळ – अत्यंत कमी, तुटक असा

Ø  वैकुंठ – विष्णूचे स्थान

Ø  वैजयी – विजय प्राप्त करणारा, विजय मिळवणारा

Ø  वत्सल – प्रेमळ, प्रेमापोटी जपणूक करणारा, दयाळू

Ø  वात्मज – हनुमान देवाचे एक नाव, आत्म्याशी जवळीक असणारा

Ø  वत्स – लहान मूल, एखाद्याचे बाळ

Ø  विद्येश – विद्येचा स्वामी असणारा, विद्या देणारा

Ø  विद्याधर – श्रीगणेशाचे एक नाव, विद्येशी निगडीत असणारा

Ø  विनद – आनंद

Ø  वंदन – अभिवादन, नमस्कार

Ø  वृंदावन – कृष्णाची नगरी, कृष्णाचा अधिवास

Ø  विंदू – अनुस्वार

Ø  वीरसेन – नल राजा, निषध देशाचा राजा

Ø  विलोचन – शंकराचे नाव, शंकर

Ø  विवस्वत – ऋषीचे नाव, युगकर्ता मनू, यमाचा पिता

Ø  विदेह – कोणत्याही स्वरूपात नसलेला

Ø  विपीन – वन, जंगल

Ø  वज्रनाभ – कृष्णाचे शस्त्र

Ø  वियांश – कृष्णाचा अंश, आयुष्य मनभरून जगणारा

Ø  विश्वेश – विश्वात सामावणारा, विश्वातील

Ø  विभंकर – सूर्याचा स्रोत, सूर्य

Ø  वेणुगोपाल – श्रीकृष्णाचे एक नाव

Ø  वैकुण्ठनाथ – श्री विष्णूचे एक नाव

Ø  वैजनाथ – श्री शंकराचे एक नाव

Ø  विराजस – महान आत्मा, वसिष्ठ ऋषींचा मुलगा

Ø  विरेंद्र – धैर्यवान, धैर्यशील, वीर योद्धा

Ø  वीरभद्र – भगवान शंकराचा पुत्र

Ø  विक्रम – शूर पराक्रमी

Ø  विक्रांत – बलवान मनुष्य

Ø  वसुमित्र – पृथ्वी

Ø  विभूती – धार्मिक अंश असणारा, अंगारा

Ø  विज्ञेश – विद्येचा अंश असणारा, बुद्धिमान

Ø  वनराज – सिंह

आता आपण बघू यात की व अक्षरावरून अशी कोणती नावे आहेत जी की तुम्हाला ठेवता येतील

V Varun Mulanchi Nave


Ø  वरदान – शंकराचे एक नाव, मिळालेला आशिर्वाद

Ø  विपीन – वन, जंगल

Ø  विशेष – महत्त्वाचे, विशिष्ट असे

Ø  वैनतेय – गरूड पक्षी

Ø  व्योम – आकाश, गगन

Ø  व्योमेश – आकाशाचा स्वामी अर्थात सूर्य आणि चंद्र

Ø  व्यंजन – अक्षरे, अक्षरांमधील एक प्रकार

Ø  वसुर – अत्यंत मौल्यवान

Ø  विदुर – हुशार, बुद्धिमान

Ø  वेदार्ष – ब्रम्हदेव, वेदाचा निर्माणकर्ता

Ø  वेदश्व – नदी, वेदाचे विश्व

Ø  वेदिक – पुरातन, अतिशय जुने असे, वेद काळातील

Ø  वकसू – ताजेपणा असणारा, कायम ताजातवाना

Ø  वनज – निळे कमळ

Ø  वनपाल – जंगालाचा रक्षणकर्ता, वनातील मुख्य

Ø  वागिश – ब्रम्हदेवाचे एक नाव, बोलण्याची देव

Ø  वदिन – प्रसिद्ध भाषण देणारा, समजून सांगणारा

Ø  वैकरण – कर्णाचे नाव

Ø  वेदराज – सर्व वेदांचा राजा असा

Ø  वेद्विक – वेदांचे ज्ञान पसरवणारा असा

Ø  विरेंद्र – धैर्यवान, धैर्यशील, वीर योद्धा

Ø  वियांश – कृष्णाचा अंश, आयुष्य मनभरून जगणारा

Ø  विभंकर – सूर्याचा स्रोत, सूर्य

Ø  वियामर्ष – चर्चा, शंकराचे एक नाव

Ø  विवस्वान – राजहंस

Ø  विश्वनाथ – जगाचा नाथ, विश्वाचा नाथ

Ø  विश्वंभर – जगाचा पालनकर्ता

Ø  वरद – गणपतीचे नाव

Ø  वर्धमान – महावीराचे एक नाव, महावीर देव

Ø  वंश – वाढणारा अंश, पुढे घेऊन जाणारा

Ø  वज्रानंद – वज्रभूमीचा आनंद

Ø  वनराज – सिंह

Ø  वसू – द्रव्य, संपत्ती, शिवाचे एक नाव

Ø  विपुल – मोठा, पुष्कळ

Ø  विद्यांश – विद्येचा अंश, विद्येचा एक भाग

Ø  विभूती – धार्मिक अंश असणारा, अंगारा

Ø  वर्ण – रंग, वेगळ्या रंगाचा

Ø  वर्णिल – वर्णाचे वर्णन करणारा, वर्णन करणारा

Ø  वरूण – पावासाची देवता, इंद्र देवतेचे एक नाव

Ø  वंश – वाढणारा अंश, एखाद्याचा वाढता वंश

Ø  वेदांत – वेदाचा भाग

Ø  वेद – वेद, उपनिषदाचा भाग

Ø  वैशाख – मराठी महिना

Ø  वैष्णय – कृष्णासाठी आणि विष्णूसाठी लागणारी फुले

Ø  वजरंग – हिऱ्याने मढलेला

Ø  वैरजित – इंद्रदेवाचे दुसरे नाव

Ø  वल्लभ – प्रेमळ, दत्त देवाचे दुसरे नाव, दिगंबर

Ø  वामन – विष्णूचा अवतार

Ø  वेंदान – राजा

Ø  वियान – अत्यंत सुंदर मन असणारा, आयुष्य अत्यंत मनभरून जगणारा

Ø  विश्राम – आराम, विश्रांती करण्याची पद्धत

Ø  विश्वसुहृद – जगनमित्र

Ø  विदुर – हुशार, बुद्धिमान

Ø  वेद – वेद, उपनिषदाचा भाग

Ø  विश्वजित – विश्वाला जिंकून घेणारा

Ø  वायु – वारा, हवा, हवेचा झोका

Ø  वासुदेव – कृष्णाचे पिता

Ø  विनोद – आनंदी, प्रसन्न

Ø  वर्धान – शंकर देवाचे एक नाव, वाढत जाणारा, वाढीव

Ø  वज्रनाभ – कृष्णाचे शस्त्र

Ø  वज्रानंद – वज्रभूमीचा आनंद

Ø  वज्र – एक हत्यार

Ø  विंदू – अनुस्वार

Ø  व्योमकेश – शिवाचे एक नाव

Ø  वैश्विक – जग, जगभरातील

Ø  वैकुंठ – विष्णूचे स्थान

Ø  वेदिक – पुरातन, अतिशय जुने असे, वेद काळातील

Ø  वरद – विनायक लंबोदर

Ø  वर्धन – विपुल प्रमाणात असणे

Ø  विनीत – नम्रतेने वागणारा

Ø  विद्याधर – श्रीगणेशाचे एक नाव, विद्येशी निगडीत असणारा

Ø  विश्वनाथ – जगाचा नाथ, विश्वाचा नाथ

Ø  वंदन – अभिवादन, नमस्कार

Ø  विनीत – नेहमी नीटनेटका वागणारा, नम्र

Ø  विध्येश – देवाचे ज्ञान असणारा, शंकर देवाचे एक नाव

Ø  विपुल – मोठा, पुष्कळ

आता आपण बघू यात की 2024 मध्ये कोणती व अक्षरावरून नावे Trending आहेत ते

V Varun Mulanchi Nave


V Aksharavarun Trending Nave | व अक्षरावरून Trending नावे 

Ø  विश्व – जग

Ø  व्यास – ऋषींचे नाव, महाभारताचे आदिकवी

Ø  विष्णु – भगवान्

Ø  वीर – योद्धा, लढणारा

Ø  वत्स – लहान मूल, एखाद्याचे बाळ

Ø  वायु – वारा, हवा, हवेचा झोका

Ø  वत्स – लहान मूल, एखाद्याचे बाळ

Ø  विंदू – अनुस्वार

Ø  व्योम – आकाश, गगन

Ø  वंश – वाढणारा अंश, पुढे घेऊन जाणारा

Ø  वसू – द्रव्य, संपत्ती, शिवाचे एक नाव

Ø  वर्ण – रंग, वेगळ्या रंगाचा

Ø  वंश – वाढणारा अंश, एखाद्याचा वाढता वंश

Ø  वेद – वेद, उपनिषदाचा भाग

Ø  वेद – वेद, उपनिषदाचा भाग

Ø  वायु – वारा, हवा, हवेचा झोका

Ø  वज्र – एक हत्यार

Ø  विंदू – अनुस्वार

Ø  वसू – द्रव्य, संपत्ती, शिवाचे एक नाव

Ø  विद्या – चंद्र विद्वान व्यक्ती

Ø  विश्व – जग

Ø  वीर – योद्धा, लढणारा

Ø  व्यास – ऋषींचे नाव, महाभारताचे आदिकवी

निष्कर्ष

तर आज आपण व  अक्षरावरील सर्व नावे बघितली आहेत पान अजून तुम्हाला काही नावे हवी असतील तर तुम्ही कमेन्ट बॉक्स मध्ये कमेन्ट करू शकता.

ही नावे तुम्ही मित्र किंवा मैत्रिणीनं देखील शेअर करू शकता.

माहिती आवडली अस्लयास आपल्या वेबसाइट ल भेट देत रहा. www.techmeupofficial.com


Comments